spinner
Loading...

 

logo ue

 

 

KOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii KOTAR Next do produkcji płyt ogrzewania podłogowego”

Na realizację niniejszego projektu KOTAR sp. z o.o. otrzymała dotację z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

 

Realizacja projektu wiąże się z nową inwestycją w rzeczowe aktywa trwałe związane z wdrożeniem innowacji technologicznej, której efektem będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów, których dotychczas nie było w ofercie spółki. Produkty będą wytwarzane na bazie innowacyjnej technologii opracowanej przez Kotar sp. z o.o. Rozszerzenie oferty firmy nastąpi w obszarze produkcji innowacyjnych płyt ogrzewania podłogowego.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii opracowanej we własnym zakresie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów - płyt systemowych do ogrzewania podłogowego o unikalnej konstrukcji, zapewniającej lepsze parametry względem konkurencji. Docelowo z nowoczesnych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci i odbiorcy firmy w Polsce i za granicą.

 

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie dywersyfikacja produkcji spółki oraz rozszerzenie oferty firmy Kotar poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w spółce.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu:

28 569 128,16 PLN

 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

9 997 542,85 PLN

 

 

logo ue

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i promocjami?

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

nasi doradzcy są gotowi do pomocy

+48 71 389 23 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000708604 | BDO: 000009786 | Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

Copyright © kotar 2021

Agrotkanina