spinner
Loading...

Informacje o realizowanym projekcie

 

logo ue

 

 

KOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

 

„System izolacyjno - renowacyjny
Kotar – SR”

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – „System izolacyjno - renowacyjny Kotar – SR” opartej o innowacyjną opracowaną przez Kotar Sp. z o.o. technologię.

 

Planowane efekty:

Wdrożenie innowacji produktowej - innowacyjnego w skali światowej Systemu izolacyjno - renowacyjnego Kotar – SR.

 

Wartość projektu:

19 711 998,48 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowanych:

16 026 500,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

5 609 275,00 PLN

 

 

logo ue

 

ZOBACZ NAJNOWSZY KATALOG PRODUKTÓW

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i promocjami?

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

nasi doradzcy są gotowi do pomocy

+48 71 389 23 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000708604 | BDO: 000009786 | Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

Copyright © kotar 2021

Agrotkanina