spinner
Loading...

Gwarancje / reklamacje

I. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości produktów jest KOTAR Sp. z o.o. (dalej jako KOTAR), ul. Tadeusza Kościuszki 33, 56 – 100 Wołów, REGON: 931615130, NIP: 9170002793. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na produkty, które zostały wyprodukowane oraz sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez KOTAR.

 

2. KOTAR ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne tkwiące w sprzedanej rzeczy, niemożliwych do stwierdzenia w chwili zakupu, w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

 

3. Zakres gwarancji obejmuje wady zarówno materiałowe bądź produkcyjne. Gwarancja obejmuje także niezgodność produktu z dokumentacją techniczną np. bez wymaganych atestów, certyfikatów lub wydanego w stanie niekompletnym.

 

4. Ujawnione i zaakceptowane przez KOTAR w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie 30 dni, od dnia uznania roszczeń gwarancyjnych przez KOTAR, przy czym okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego przez KOTAR jest nie dłuższy niż 7 dni.

 

5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych warunków gwarancji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamieszczony jest na witrynie internetowej KOTAR; www.kotar.pl.

 

6. Do formularza reklamacyjnego należy dołączyć poniższe dokumenty: zdjęcia reklamowanego produktu, kopia faktury zakupu, etykieta oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji.

 

7. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do KOTAR ponosi KOTAR, przy czym w przypadku bezpodstawnego zgłoszenia reklamacyjnego i nieuznania roszczeń, powyższe koszty obciążają klienta zgłaszającego roszczenie.

 

8. Gwarancja na sprzedane produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 

II. ODMOWA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA GWARANCYJNEGO

1. Użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.


2. Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w produkcie.

 

III. WADY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

1. Części podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

 

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, niewłaściwym transportem lub przechowywaniem). Szczegóły dotyczące transportu, przechowywania oraz montażu określa instrukcja obsługi danego produktu.

 

3. Spowodowane nieprawidłowym montażem lub wskutek stosowania niewłaściwych środków chemicznych.

 

4. Spowodowane zaniechaniem czynności konserwacyjnych.

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

 

 

ZOBACZ NAJNOWSZY KATALOG PRODUKTÓW

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i promocjami?

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

nasi doradzcy są gotowi do pomocy

+48 71 389 23 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000708604 | BDO: 000009786 | Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

Copyright © kotar 2021

Agrotkanina