Loading...

Kontakt

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów
e-mail: kotar@kotar.pl
tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94
fax +48/71 389 44 94 wew. 21

 

NIP: 917-000-27-93
NIP-UE: PL9170002793
Regon: 931615130
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000708604
Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

 

RACHUNEK BANKOWY PLN
BZWBK SA 1/o Wołów
Kod Swift: WBKPPLPP
Nr rachunku: 62 1090 2460 0000 0006 2200 1593
PKO BP SA 1/o Wołów
Nr rachunku: 53 1020 5242 0000 2102 0210 9502

 

RACHUNEK BANKOWY EURO
BZWBK SA 1/o Wołów
Kod Swift: WBKPPLPP
Nr rachunku: 59 1090 2460 0000 0006 2203 4530

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do Nas

Nasi doradzcy są gotowi do pomocy