spinner
Loading...

Informacje o realizowanym projekcie

2019

Unia europejska fundusze

 

KOTAR SPÓŁKA Z O.O. realizuje projekt PROGRAM OPERACYJNY- Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie wzrostu konkurencyjności firmy przez internacjonalizację jej działalności, promowanie marki własnej na docelowych rynkach zagranicznych, wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wzrost przychodów z eksportu marki produktowej, dotarcie do szerokiego grona klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki za granicą.

 

Efektem projektu będzie wypromowanie innowacyjnego produktu, tj. płyty systemowej KR do ogrzewania podłogowego na rynkach międzynarodowych poprzez udział w targach branżowych.

 

Wartość projektu: 309 800,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 185 880,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 185 880,00 PLN

 

 

 

2017

logo ue+fundusze1.jpg

 

KOTAR SPÓŁKA JAWNA, B. & S. JAWORSCY realizuje projekt pt. „Promocja innowacyjnego produktu spółki Kotar na rynkach zagranicznych w celu umocnienia pozycji międzynarodowej firmy” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie wzrostu konkurencyjności firmy przez internacjonalizację jej działalności, promowanie marki własnej na docelowych rynkach zagranicznych, wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wzrost przychodów z eksportu marki produktowej, dotarcie do szerokiego grona klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki za granicą.

 

Efektem projektu będzie wypromowanie innowacyjnego produktu, tj. płyty systemowej KR do ogrzewania podłogowego na rynkach międzynarodowych poprzez udział w targach branżowych.

 

Wartość projektu: 431 896,13 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 414 000,00 PLN

Dofinansowanie: 248 400,00 PLN

 

ZOBACZ NAJNOWSZY KATALOG PRODUKTÓW

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i promocjami?

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16, +48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

nasi doradzcy są gotowi do pomocy

+48 71 389 23 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000708604 | BDO: 000009786 | Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

Copyright © kotar 2021

Agrotkanina